sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådet gör särskild satsning på virusforskning

Just nu pågår spridning av Coronaviruset runt om i världen. Även i framtiden kommer vi att drabbas av globala virusinfektioner. För att vi ska stå bättre rustade inför nästa utbrott av virus, gör Vetenskapsrådet en särskild satsning på virusforskning.

Vetenskapsrådet kartlägger nu den virusforskning som bedrivs i Sverige. I vår bjuds forskare och intressenter in till en workshop där de tillsammans ska identifiera kunskapsluckor och enas om vilken insats som gör bäst nytta för att stärka svensk forskning och kunskap inom området.

För ytterligare information om Vetenskapsrådets satsning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se