sv
Ordförklaringar:

Ändringar i Etikprövningslagen har trätt i kraft

För att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning anser regeringen att de etiska regler som gäller för forskning som avser människor behöver bli tydligare.

Enligt ett förslag från regeringen ska en forskningshuvudman vara skyldig att ta till åtgärder för att se till att den egna verksamheten endast bedriver forskning som har fått ett etikgodkännande, och att forskningen lever upp till villkoren i godkännandet.

Etikprövningslagen - tydligare regler och skärpta straff:

Mer information på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.