sv
Ordförklaringar:

Ny nod i Stockholms sjukvårdsregion

Från och med 1 januari 2020 flyttas noduppdraget inom Stockholms sjukvårdsregion till FoU-ledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Samarbetet Kliniska Studier Sverige består av en regional nod vardera från Sveriges sex sjukvårdsregioner. I Stockholms sjukvårdsregion har, fram till 2019, den regionala noden varit Karolinska Trial Alliance (KTA). Från och med den 1 januari 2020 flyttar uppdraget att utgöra den regionala noden Forum Stockholm-Gotland, till FoU-ledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Noden som blir direkt underställd FoU-direktören vid Karolinska Universitetssjukhuset har i uppgift att stötta klinisk prövningsverksamhet i hela Region Stockholm-Gotland.