sv
Ordförklaringar:

Kvalitet, implementering och nytta - en FoU-handbok för statliga myndigheter

Handboken är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med forskning och utveckling på en svensk myndighet.

Den innehåller tips och råd om hur du bäst planerar, implementerar och utvärderar forskningsinsatser och enskilda forskningsprojekt. Innehållet i handboken är resultatet av flera års arbete och diskussioner i Nätverket för FoU-myndigheter.

Fou-handboken är publicerad på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: vr.se