sv
Ordförklaringar:

Årets Athenapris går till forskning som hjälper för tidigt födda barn att andas

Årets Athenapristagare är en grupp forskare vid Östersunds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. De har utvecklat en ny och skonsam teknik för att ge andningsstöd till nyfödda barn som inte klarar att andas på egen hand.

Tekniken som kallas rPAP, kan i många fall ersätta respiratorvård – en behandling som kan ge kroniska skador på de känsliga lungorna hos för tidigt födda barn

Metoden är redan i dag i kliniskt bruk och utvärderas nu i en internationell, randomiserad multicenterstudie på barn som fötts före vecka 28.

Ta del av hela artikeln på Fortes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: forte.se

Om Athenapriset

Athenapriset arrageras av Vinnova och Dagens Medicin. Priset stöttas även av Vetenskapsrådet, Forte, LIF, Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Landsting.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning som skett i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv.