sv
Ordförklaringar:

Inspel med förslag för en forsknings- och innovationspolitik för ett hållbart samhälle

Forskning och innovation är avgörande för att ge samhället den kunskap som behövs för att hitta lösningar på samhällsutmaningarna.