sv
Ordförklaringar:

Ny rapport skildrar den geografiska uppdelningen av läkemedelsprövningar i Sverige

Vetenskapsrådet har publicerat en rapport om statistik för läkemedelsprövningar. Rapporten tar upp den geografiska fördelningen samt jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar. Jämförelserna bygger på information från den europiska databasen för läkemedelsprövningar (EudraCT) under åren 2013-2018.

Tidigare rapporter och sammanställningar av statistik har presenterat Sverige som helhet. I denna rapport ges en redogörelse av hur läkemedelsprövningar fördelas geografiskt i Sverige, vilket ger perspektiv på patienters olika möjligheter att delta beroende på var man bor. Den ger också en bild av hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter och hur många kliniker som planeras att delta i genomförandet.

Ta del av rapporten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..