sv
Ordförklaringar:

Nationella satsningar inom avancerade terapier

Det pågår flera olika projekt inom avancerade terapiläkemedel i Sverige som ska hjälpa till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom ATMP, hjälpa stora och små företag som vill tillverka ATMP och öka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier. I intervjun berättar Ann Novotny, projektledare för Regenerativ medicin på Gothia Forum, mer om ATMP och de projekt hon är involverad i.

Ann Novotny, projektledare på Gothia Forum

Vad är ATMP och varför behövs det?

Avancerade terapiläkemedel (ATMP) är svårt att beskriva kortfattat. Det finns fyra klassificeringar av ATMP och gemensam nämnare är att de utgår från mänskliga celler, vävnader eller gener som har blivit modifierade på något vis för att kunna tillverka det önskade terapiläkemedlet. Det finns idag inte många godkända ATMP på marknaden, men förhoppningsvis finns det fler inom några år.

ATMP kan behandla sjukdomar som i många fall är dödliga, exempelvis finns det idag godkända ATMP som kan bota cancersjukdomar med en engångsbehandling genom att patientens egna T-celler modifieras. Behovet av ATMP är stort men utmaningarna många då kliniska studier inom området ATMP kräver special kompetens och är extremt kostsamma.

Kan du nämna några viktiga projekt som pågår inom ATMP?

Våren 2017 valde VINNOVA att satsa på området genom att genomföra två utlysningar av medel och två projekt inom ATMP fick finansiering. Projekten har gemensam styrgrupp och ett nära samarbete.

  • Swelife-ATMP pågår mellan 2017-2020 och syftet med projektet är att stärka Sveriges konkurrenskraft inom ATMP, framförallt inom cell- och genterapi.
  • Centre for Advanced Medical Products (CAMP) pågår mellan 2018 - 2023. Fokus ligger på produktion och logistik för små och stora företag som vill tillverka ATMP.

Under hösten 2018 startade ytterligare ett VINNOVA-finansierat projekt som pågick under 8 månader. Avancerade terapier för framtidens sjukvård hade som vision att implementera ATMP i sjukvården och bota patienter. VINNOVA har nu en utlysning gällande fortsättning på Visionsdriven hälsa och projektet planerar skicka en ansökan om fortsättning.

Vad är din roll inom området?

Min roll är som projektledare för det så kallade arbetspaktet Regulatory inom projektet Swelife-ATMP. Innehållet i arbetspaketet syftar till att guida och ge stöd inom regelverket för ATMP och innehåller även en processguide från preklinik till klinik för ATMP med fokus på regelverk.

Arbetsgruppen för Regulatory tar också fram olika mallar/checklistor, kartlägger sjukhusapoteksfunktionen, ger stöd till sjukhus och företag för att kunna implementera ATMP in i sjukvården, utformar ett utbildningsprogram med fokus på regelverk samt etablerar supportfunktion inom området vid regionerna.

Jag är även:

  • adjungerad i styrelsen och ansvarig för arbetspaket Regulatory i CAMP-projektet,
  • delprojektledare i Avancerade terapier för framtidens sjukvård och
  • adjungerande i Vävnadsrådet vävnadsområdesgrupp Cell (VOG Cell) för att kunna få en nära dialog med sjukhuset och förstå deras utmaningar vid införandet av ATMP.

Var kan man söka sig om man behöver hjälp inom ATMP?

Information om de nationella satsningarna finns på webbplatsen atmpsweden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Webbplatsen upprätthålls av CAMP och Swelife-ATMP och syftet är att det ska vara en samlad portal för det nationella arbete som bedrivs inom ATMP-området i Sverige.