sv
Ordförklaringar:

Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem

Etikprövningsmyndigheten väljer att lämna det ärendehanteringssystem som utvecklats i Prisma för etikprövningar. Myndigheten ska utveckla ett eget system och ambitionen är att det nya ska finnas på plats under 2020.

Etikprövningsmyndigheten upphandlar och utvecklar ett eget ärendehanteringssystem som ska vara anpassat för verksamheten.

Viktiga datum att ha i åtanke:
16 september: Information om det nya förfarandet för etikprövning publiceras på Etikprövningsmyndighetens webbplats.
27 september: Sista dag för att lämna in ansökan i Prisma.
7 oktober: Första dagen att lämna in en ansökan enligt det nya förfarandet.

För mer information besök Etikprövningsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: etikprovningsmyndigheten.se