sv
Ordförklaringar:

Har du en idé till en studie och vill ta reda på om den är bärkraftig?

”Steg för steg” är ett stöd till dig som är forskare- från idé, planering och ansökan till genomförande, analys, publicering och arkivering. De olika stegen innehåller en sammanställning av information, verktyg och resurser som underlättar genomförandet av en klinisk studie.

När du har en idé och vill ta reda på om den är bärkraftig är det lämpligt att starta med en inventering av vad som redan finns dokumenterat på området. Läs mer om idéfasen.