sv
Ordförklaringar:

Forskningsbarometern 2019

Sverige är sedan länge en internationellt framstående forskningsnation, med hög FoU-intensitet, en stor andel forskare i befolkningen, en stor produktion av vetenskapliga publikationer, och med ett citeringsgenomslag över världsgenomsnittet.

Vetenskapsrådets forskningsbarometer syftar till att ge en övergripande beskrivning av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse och belyser hur Sverige som forskningsnation står sig i internationell jämförelse. Forskningsbarometern har därutöver ett särskilt fokus på den forskning som utförs inom högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel: forskningens finansiering, forskningens personal och vetenskaplig publicering.

Ta del Forskningsbarometern 2019 - Svensk forskning i internationell jämförelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se