sv
Ordförklaringar:

Läge att använda redan insamlad data till din studie?

Hos statliga myndigheter finns ett stort antal register som har samlats in inom ramen för respektive myndighets verksamhet. Inom hälso- och sjukvården i Sverige finns kvalitetsregister som har byggts upp inom specifika områden för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. På registerforskning.se finns information som riktar sig till forskare som vill använda registerdata i sin forskning.

För mer information om arbetet med att identifiera, begära ut och använda registerdata, läs under ”Steg för steg”, idéfasen.