sv
Ordförklaringar:

Uppdraget om nytt tillståndsförfarande om kliniska studier på läkemedel utvidgas

Regeringen har beslutat om ändring av uppdraget om nytt tillståndsförfarande om kliniska studier på läkemedel även ska inkludera kliniska studier på medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten ska i samarbete med regionala biobankscentra göra en förstudie av vilka systemlösningar och processer som behövs för att bland annat hantera ärenden och samordna nationella bedömningar i enlighet med de nya lagstiftningarna om nytt tillståndsförfarande.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: regeringen.se