sv
Ordförklaringar:

Uppdraget om nytt tillståndsförfarande om kliniska studier på läkemedel utvidgas

2019-05-23

Regeringen har beslutat om ändring av uppdraget om nytt tillståndsförfarande om kliniska studier på läkemedel även ska inkludera kliniska studier på medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten ska i samarbete med regionala biobankscentra göra en förstudie av vilka systemlösningar och processer som behövs för att bland annat hantera ärenden och samordna nationella bedömningar i enlighet med de nya lagstiftningarna om nytt tillståndsförfarande.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa: regeringen.se