sv
Ordförklaringar:

Vägval för framtidens forskningssystem - rapport publicerad av Vetenskapsrådet

Rapporten utgör underlag för Vetenskapsrådets arbete och forskningspolitiska inspel samt för en bred diskussion om forskningens betydelse och hur den bäst bedrivs och finansieras.

I rapporten presenteras tolv huvudpunkter för vad Vetenskapsrådet anser är nödvändigt för att Sverige ska nå målsättningen att bli en av världens ledande forskningsnationer. 

Ta del av rapporten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se