sv
Ordförklaringar:

Lediga tjänster: forskningssekreterare och forskningshandläggare

Nu söker vi nya kollegor till Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet. Tjänsterna är placerade i Göteborg.

Enheten för kliniska studier stödjer och utvecklar samordningen inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. Arbetet innebär ett tätt samarbete med berörda myndigheter och intresseorganisationer. Andra arbetsuppgifter för enheten är att utveckla och förvalta webbplatsen kliniskastudier.se liksom att arbeta med statistik, analys och uppföljning inom området. Enheten är placerad i Göteborg och har, vid full bemanning, åtta medarbetare.

Vi söker en forskningssekreterare som ska arbeta med att:

 • stödja, följa upp och samordna nationella projekt och utvecklingssatsningar som drivs inom ramen för Kliniska Studier Sverige,
 • vidareutveckla processer och samverkan med berörda myndigheter och aktörer,
 • ta fram kunskaps- och beslutsunderlag och ansvara för visst utredningsarbete,
 • ta fram och kvalitetssäkra innehåll och texter för webb och andra publikationer,
 • arbeta med och samverka inom statistik, analys och uppföljning av kliniska studier,
 • skriva protokoll och minnesanteckningar från möten, och
 • bidra till den löpande verksamhets­utvecklingen av enheten.

Vi söker en forskningshandläggare som ska arbeta med att:

 • delta i planering och genomförande av insatser inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige,
 • koordinera, planera, dokumentera och följa upp interna och externa möten och konferenser,
 • skriva protokoll och minnesanteckningar från möten,
 • stödja nationella projekt och utvecklingssatsningar,
 • delta i arbetet med att vidareutveckla processer och samverkan med berörda myndigheter och aktörer, och
 • bidra till den löpande verksamhets­utvecklingen av enheten.

Sista ansökningsdag för båda tjänsterna är 2 maj.

Läs annonserna och ansök på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..