sv
Ordförklaringar:

Vad har hänt efter utvärderingen - intervju med Jeanette Johansen på ALF-kansliet

I mars 2018 överlämnades Vetenskapsrådets utvärdering av klinisk forskning vid de regioner och universitet som omfattas av ALF-avtalet till regeringen. I intervjun nedan berättar Jeanette Johansen på ALF-kansliet om det fortsatta arbetet.

Jeanette Johansen, ALF-kansliet

Hur gick ALF-utvärderingarna 2018 och vad blev resultatet?

Utvärderingarna gick bra och så här i efterhand tror jag att alla är relativt nöjda. När vi har pratat med de olika ALF-regionerna har alla sagt att de använder resultaten från utvärderingarna i sitt kvalitetsarbete, och det känns jätteroligt. Självklart finns det delar och moment som kan göras bättre. Till exempel så upplevde många att upplägget och organisationen kring det praktiska runt utvärderingarna var rörig. Vi kan hålla med om att detta inte blev optimalt, av många olika skäl, och det kommer vi att ordna till nästa omgång.

Vad arbetar ni med just nu?

Under oktober och november 2018 åkte vi (Vetenskapsrådet, Sara Aspengren och Jeanette Johansen, och Socialstyrelsen, Helena von Knorring) ut och besökte samtliga ALF-regioner. Syftet med besöken var dels att diskutera erfarenheter från de utvärderingar som genomfördes under 2017-2018, dels att blicka framåt och diskutera upplägg för kommande utvärderingar. Det har varit mycket värdefulla diskussioner, som genomsyrats av ett stort engagemang hos de som deltagit, och vi har fått många kloka medskick. Nu jobbar vi med att ta tillvara alla synpunkter.

När blir nästa utvärdering?

Innan vi har fått ett nytt regeringsuppdrag kan vi inte säga säkert, men vi planerar för att starta nästa utvärdering i januari 2021.

Relaterat innehåll:

Intervju med Helena von Knorring på Socialstyrelsen. I intervjun berättar Helena vad som hänt efter överlämnadet av utvärdering av universitetssjukvården.