sv
Ordförklaringar:

Årsberättelse från Swelife 2018

Under 2018 har Swelife fortsatt arbetet med att stödja samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

Swelife:s programkontor har bland annat tagit fram en dialogmodell som kallas frisk-risk-sjuk-modellen. Modellen är tänkt att använda till exempel för att åskådliggöra om resurser läggs på frisk (förebyggande hälsa), risk (diagnos eller screening) eller sjuk (sjukvård).

Läs årsberättelsen på Swelife:s webbplats.

Källa: swelife.se

Vad är Swelife?

Swelife Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.