sv
Ordförklaringar:

Slopad avgiftsbefrielse vid vetenskaplig rådgivning och ansökan om klinisk prövning

Från och med den 1 mars 2019 kommer Läkemedelsverket inte längre att avgiftsbefria icke-kommersiella aktörer vid vetenskaplig rådgivning och vid ansökningar om klinisk prövning. Tidigare praxis har i praktiken kommit att innebära generell avgiftsbefrielse. 

Läkemedelsverket har kommit fram till att avgiftsbefrielse för icke-kommersiella aktörer inte är förenlig med likhetsprincipen och saknar tillräckligt författningsstöd i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Undantag kan komma att göras i enskilda fall.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: lakemedelsverket.se