sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Nationell webbplats för kliniska studier

Sara Aspengren och Anna Sandberg Franzén har varit projektledare för utvecklingssatsningen Nationell webbplats för kliniska studier. Satsningen avslutades nyligen och i intervjun nedan berättar de om vad projektet resulterat i.

Sara Aspengren, projektledare

Sara Aspengren

Varför har vi haft en utvecklingssatsning kring nationell webbplats för kliniska studier?

Som en del i uppgiften från regeringen att nationellt samordna kliniska studier identifierades ett behov av en webbplats med information om hur man bedriver kliniska studier i Sverige.

Webbplatsens intressenter återfinns bland forskare, verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården, näringsliv, regionala nodföreståndare och patientföreningar.

Anna Sandberg Franzén, webbredaktör och projektledare

Anna Sandberg Franzén

Målet med kliniskastudier.se har varit att skapa en samlad informationskälla om kliniska studier i Sverige. Webbplatsen innehåller information som underlättar genomförandet av kliniska studier, inspirerar till nya studier och beskriver Sverige som forskningsland.

Vad blev resultatet av utvecklingssatsningen?

En webbplats som innehåller:

 • presentationer av de projekt som bedrivits och bedrivs inom ramen för samarbetet (så kallade Utvecklingssatsningar)
 • en sammanställning av verktyg och resurser samt information som underlättar planering och genomförandet av en klinisk studie (Kliniska studier – steg för steg)
 • detaljerad information om vilka lagar och regler som gäller vid kliniska studier (Lagar och regler)
 • beskrivning av Sverige som forskningsland, det svenska sjukvårdssystemet och svenska Fas 1-enheter (Forskningslandet Sverige)
 • information om vart man kan vända sig för att få stöd (De regionala noderna)
 • ett antal intervjuer som ska ge inspiration till hur man kan arbeta med kliniska studier inom hälso-och sjukvården (Goda exempel)
 • information till studiedeltagare (Att vara studiedeltagare)
 • information om Nationell konferens om kliniska studier
 • information om statistik om kliniska studier (Statistik)
 • egenproducerade nyheter kopplade till befintligt innehåll på webbplatsen, exempelvis intervjuer med projektledare eller andra aktörer inom Kliniska Studier Sverige, kommentarer kring rapporter eller publikationer, referat från seminarier eller konferenser (Nyheter)
 • kortare notiser med hänvisning till externa aktörer som publicerar information som är relevant för vårt uppdrag, exempelvis nya förordningar, riktlinjer, satsningar, rapporter, publikationer, statistik, forskningskommunikation, samarbeten) (Nyheter)
 • kalenderhändelser i form av utlysningar, informationsmöten, seminarier och konferenser (Kalender).

Vad händer nu?

Nu är webbplatsen i förvaltning vilket innebär att befintliga sidor ses över med jämna mellanrum. Det vi arbetar vidare med är innehåll i form av intervjuer, kalenderhändelser och nyheter. Dessutom monitorerar vi trafiken till och på webbplatsen, optimerar innehållet för sökmotorer samt säkerställer att innehållet är målgruppsanpassat.

Läs mer om: