sv
Ordförklaringar:

Fullsatt konferens om värdet av kliniska studier och hur Sverige ska bli ännu bättre inom life science

Nationell konferens om kliniska studier 2019 samlade representanter från regering, patientorganisationer, klinik, akademi och industri för att diskutera och ge goda exempel och konkreta förslag kring hur vi i Sverige kan bli bättre på arbetet med kliniska studier. Detta är en nödvändighet för att Sverige ska bibehålla och vidareutveckla en vård i framkant samt fortsätta vara en världsledande life science-nation.

Vetenskapsrådet initierade samarbetet Kliniska Studier Sverige för fyra år sedan. Under dessa år har de sex noderna, en i varje sjukvårdsregion, arbetat med 15 utvecklingssatsningar varav 11 är implementerade, berättade Chris Heister, ordförande i Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet.

– En insikt efter de första åren är att vi behöver ta fler steg för att förbättra samarbetet mellan staten och regionerna. Detta för att Kliniska Studier Sverige ska kunna vara den samlande ingången för den som vill starta och bedriva studier, sa hon.

Flera andra talare påpekade vikten av att politikerna tar en ledande roll för att möjliggöra samverkan mellan olika aktörer, samt satsa resurser och se över delar av befintliga lagar och regelverk.

– Det finns en stor förväntan på att Life science-kontoret ska skapa goda förutsättningar och jag är optimistisk om att de kommer med en långsiktig life science-strategi som behandlar samordning och infrastruktur. Men en förutsättning är att det skjuts till mer resurser, och staten måste ta den rollen, sa Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare inom medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning och kliniska studier, Vetenskapsrådet.

Under konferensen talades det också om för lite tid, för få incitament och behovet av en specialistutbildning för att läkare och sjuksköterskor ska kunna och vilja ta sig an kliniska studier som en del av sitt dagliga arbete. Det gavs exempel på att i miljöer där nyfikenhet uppmuntras och stimuleras är arbetsglädjen bland forskarna stor och de kliniska resultaten goda.

Peter Asplund, chef för Sektionen för onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, biträdande verksamhetschef Blod och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala, berättade om hur man i hans verksamhet arbetat strategiskt med att skapa förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården genom att föra samman kliniska forskare, akademi och industri. Modellen har bidragit till att göra forskningsprocessen till en integrerad del av rutinsjukvården.

Från läkemedelsföretagens sida framhölls att antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige har minskat under den senaste tioårsperioden. De inbjudna talarna diskuterade anledningar till detta och gav konkreta förslag och exempel på hur man har lyckats vända trenden i andra länder.

På Forum Söders webbplats kan du ta del av presentationerna och bilder från dessa spännande konferensdagar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konferensen, med över 600 deltagare, hölls i Malmö den 6-7 februari. Den arrangerades av Kliniska Studier Sverige - Forum Söder, en av sex nationella noder inom samarbetet Kliniska Studier Sverige, som finansieras och stöttas av Vetenskapsrådet.