sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Forskningspersonenkät

Jessica Hagström har varit projektledare för utvecklingssatsningen Forskningspersonenkät. Satsningen avslutades nyligen och i intervjun nedan berättar Jessica om vad projektet resulterat i och vad som händer nu.

karin skoglund projektledare

Varför har vi haft en utvecklingssatsning kring en nationell forskningspersonenkät?

Idag finns det ingen möjlighet att nationellt samla in forskningspersoners erfarenheter av och synpunkter på deltagande i kliniska studier. Utvecklingssatsningen Forskningspersonenkät genomfördes tillsammans med SKR för att ta fram och validera en enkät till studiedeltagare och göra den nationell och rutinmässigt införd för utvärdering och kvalitetsgrundande arbete inom klinisk forskning i öppen- och primärvård.

Vad blev resultatet av utvecklingssatsningen?

Insamlingen och analysen av enkäterna i pilotstudien gav forskningsklinikerna värdefull feedback på hur studiedeltagarna upplevt deltagandet och resultaten kommer användas i kvalitetsarbetet på PTC och på AKP Örebro. SKR bedömer att pilotenkäten är väl fungerande och utgör ett statistiskt starkt underlag med godkända bortfallsnivåer, och det är projektets bedömning att Forskningspersonenkäten kan fungera som ett nationellt hjälpmedel för utvärdering och kvalitetsgrundande arbete inom klinisk forskning i öppenvård och primärvård.

Vad händer nu?

SKR kommer fortsätta arbetet med att revidera några frågor som behöver omformuleras eller få en inledande filterfråga för att tydliggöra till vem frågan riktas. Precis som för Nationella Patientenkäten måste Forskningspersonenkäten analyseras i sin helhet före nästa genomförande för att säkerställa att underlaget är representativt. Landstingen och Vetenskapsrådet kommer i samråd med SKR diskutera om och hur enkäten ska användas.

Resultatet av enkäten förvaltas av SKR inom ramen för Nationell Patientenkät. Mer information finns att läsa på www.patientenkat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.