sv
Ordförklaringar:

Lotta kan det mesta om kliniska studier – vann konferensquiz

Den 6-7 februari var det äntligen dags för Nationell konferens om kliniska studier, denna gång i Malmö. Över 600 personer var anmälda till konferensen, som dessutom hade en lång reservlista. Under dagarna kunde man delta i ett kunskapsquiz om kliniska studier som vi nu har korat vinnaren av och som du nedan får de rätta svaren till.

Vinnaren av quizet är Lotta Lindh Åstrand, som svarade rätt på alla frågor utom utslagsfrågan, även om hon var nära där också med sin gissning på 678 piller i burken (707 var rätt svar). Totalt deltog 35 personer i quizet.

Lotta, du var den enda med alla rätt på kunskapsfrågorna. Hur kommer det sig att du är så himla bra på detta med kliniska studier?

Jag har jobbat med klinisk forskning och prövning sedan slutet på 1990-talet och har från första stund brunnit för området. Jag började arbeta som forskningssjuksköterska, blev doktorand och efter min disputation bedriver jag även forskning. Men i huvudsak jobbar jag som forskningskoordinator vid en av de regionala noderna inom Kliniska Studier Sverige, Forum Sydost (Forum Östergötland), vilket innebär att man måste hålla sig uppdaterad.

Vad tyckte du om konferensen?

Den var innehållsrik och det känns som om man nu börjar se resultat av samarbetet Kliniska Studier Sverige. Det behöver vi fortsätta utveckla.

Nedan följer samtliga frågor med tillhörande rätt svar.

1. År 2017 kom det in 2 400 ansökningar till etikprövningsnämndernas medicinska avdelningar. Hur stor andel var kliniska läkemedelsprövningar?

1. 10 % (R)

X. 45 %

2. 90 %

2. Enligt Wikipedia genomfördes den första kända kliniska prövningen av skeppsläkaren James Lind ombord på fartyget Salisbury. Han testade olika behandlingar av skörbjugg på tolv besättningsmän. Hans resultat ledde bland annat till att:

1. Dr Lind hängdes, anklagad för häxeri.

X. Limejuice blev obligatoriskt ombord på engelska flottans fartyg. (R)

2. Tropisk sjukdom dödade hälften av besättningsmännen och experimentet fick avbrytas.

 

3. Cancersjukdomar är det största forskningsområdet, sett till antalet kliniska läkemedelsprövningar, men vilket forskningsområde involverar flest patienter?

1. Immunologiska och infektionssjukdomar

X. Hjärt-/kärl- och lungsjukdomar (R)

2. Narkos och smärtlindring

 

4. Hur många enheter i Sverige utför first-in-human-studier?

1. Sex (R)

X. Tolv

2. Femton

 

5. Måste alla nya läkemedel som kan komma att ges till barn också testas på barn?

1. Ja (R)

X. Nej

2. I vissa fall

 

6. Vart kan forskare och företag vända sig för att få stöd med studieförfrågningar?

1. Till regeringens Life Science-kontor.

X. Till Vetenskapsrådets huvudsekreterare för medicin och hälsa.

2. Till de regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige (R)

 

7. De sex noderna i samarbetet Kliniska Studier Sverige representerar:

1. Regionala biobankscentrum

X. Etablerade forskningscenter

2. Sveriges sjukvårdsregioner (R)

 

8. Utslagsfråga i Kliniska Studier Sveriges monter:

Hur många tabletter ligger i burken? (R=707)