sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådets forskningsöversikter 2019 är publicerade

Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive ämnesområden, bland annat Klinisk behandlingsforskning och Medicin och hälsa.

Forskningsöversikterna innehåller vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer samt en beskrivning av nuläget och en prognos för utvecklingen de kommande åren.

Alla forskningsöversikter finns att läsa på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se