sv
Ordförklaringar:

Vilka värden skapar kliniska studier och för vem?

Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården? Hur får vi fler studier till Sverige? Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation? Detta är några av frågeställningarna på Nationell konferens om kliniska studier den 6-7 februari i Malmö.

Cirka 600 personer är anmälda till konferensen som vänder sig till en bred målgrupp inom akademi, hälso- och sjukvård, industri och politik. Programpunkterna är många och deltagarna kommer bland annat att få ta del av och lyssna till:

  • Hur vässar Sverige arbetet inom life science? Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret berättar.
  • Vad behöver hälso- och sjukvården erbjuda för att bli attraktiv för kliniska uppdragsstudier? Representanter för life science-industrin berättar om globala perspektiv och utmaningar i att få studier förlagda till Norden. De berättar också om exempel på gränsöverskridande samarbeten, till exempel det EU-finansierade projektet ReproUnion, som handlar om reproduktionsmedicin och som har öppnat möjligheter till forskning för universiteten i Öresundsregionen.
  • Klinisk forskning är nödvändig för att svensk sjukvård ska kunna upprätthålla och utveckla behandlingsmetoder och få tidig tillgång till nya läkemedel. Verksamhetschefer och forskare berättar hur de har integrerat klinisk forskning i verksamheten och vilka värden det har skapat. Forskare talar också om vikten av tillgång till en nationell infrastruktur som stöd för den kliniska forskningen.
  • Patientsamverkan är en hörnsten i modern hälso- och sjukvård, forskning och utveckling. Gary Hickey berättar om hur NHS (National Health Services) i Storbritannien arbetar för aktiv patientsamverkan genom Involve, som är ett av få offentligt finansierade patientsamverkansprogram i världen.