sv
Ordförklaringar:

Skärpta EU-krav på incidentrapportering för medicintekniska produkter

Ett nytt incidentrapporteringsformulär som har arbetats fram gemensamt av EU:s medlemsländer finns nu tillgängligt på EU-kommissionens webbplats. Formuläret ska vara implementerat hos alla medicintekniska tillverkare senast i januari 2020.

Incidentrapporteringsformuläret innebär en gemensam terminologi och ett gemensamt kodsystem för incidentrapportering för medicintekniska produkter inom EU och är en del av den nya lagstiftning runt medicintekniska produkter som träder i kraft 2020.

Mer information finns på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Incidentrapporteringsformuläret och en vägledning kring hur formuläret ska fyllas i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns på EU-kommisionens webbplats.

Källa: lakemedelsverket.se