sv
Ordförklaringar:

Nu finns ny information om kliniska studier med medicintekniska produkter

Nu har webbplatsens Kliniska studier – steg för steg kompletterats med neutral och kvalitetssäkrad information om alla delar av en klinisk studie på medicintekniska produkter.

Syftet med informationen är att underlätta för företag som vill kommersialisera en produkt och för forskare med akademiskt perspektiv. För mer information, se Kliniska studier – steg för steg.

Medicintekniska produkter används för att förebygga, diagnosticera, behandla och lindra många olika sjukdomstillstånd. För mer information om olika typer av medicintekniska produkter se Medicintekniska produkter.

Läs också intervjun med Erik Djäken och Maria Holmén om Västra Götalands regionens innovationsplattform och arbetet med medicintekniska innovationer.