sv
Ordförklaringar:

Nya Etikprövningsmyndigheten på plats

1 januari 2019 startade Etikprövningsmyndigheten sin verksamhet i Uppsala och ersatte då de regionala etikprövningsnämnderna.

Myndigheten är indelad i sex verksamhetsregioner: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. I varje verksamhetsregion finns minst en medicinsk avdelning samt en avdelning som prövar övrig forskning. Ett viktigt syfte med den nya myndigheten är ökad enhetlighet och förbättrad effektivitet i handläggningen av ansökningar om etikprövning.

Ansökan om etikprövning görs digitalt via ansökningshanteringssystemet Prisma. Ärenden fördelas slumpmässigt på någon av de regioner där sökanden inte är verksam eller forskningen ska bedrivas.

Mer information om myndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och etikprövningsprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns på Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: etikprovning.se