sv
Ordförklaringar:

Alla landsting blir regioner

Från årsskiftet 2019 blir de sista kvarvarande landstingen regioner. Samtliga regioner har därmed tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna och landsting som namn fasas ut.

Regionerna har ansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling, och regionerna tar i samverkan med kommuner och andra aktörer fram en strategi för länets utveckling.

Benämningen ”landsting” kommer formellt att finnas kvar tills alla lagar har uppdaterats.

Du kan läsa mer om regionreformen på Sveriges kommuner och landstings webbplats.

Källa: skl.se