sv
Ordförklaringar:

ALF i siffror

2018-10-31

ALF-avtalet reglerar hur mycket statliga medel landstingen och regionerna som ingår i samarbetet ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården.

På Vetenskapsrådets webbplats presenteras nu statistik över hur landsting och regioner använt sina ALF-medellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under åren 2009-2017.

Statistiken baseras på data från tabellbilagan "Redovisning av anslaget för klinisk utbildning och forskning" i Högskoleverkets och UKÄ:s årsrapporter för budgetåren 2009–2017.

På webbplatsen finns också information om ALF-avtaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt resultatet av den senaste ALF-utvärderingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se