sv
Ordförklaringar:

ALF i siffror

ALF-avtalet reglerar hur mycket statliga medel landstingen och regionerna som ingår i samarbetet ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården.

På Vetenskapsrådets webbplats presenteras nu statistik över hur landsting och regioner använt sina ALF-medel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under åren 2009-2017.

Statistiken baseras på data från tabellbilagan "Redovisning av anslaget för klinisk utbildning och forskning" i Högskoleverkets och UKÄ:s årsrapporter för budgetåren 2009–2017.

På webbplatsen finns också information om ALF-avtalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt resultatet av den senaste ALF-utvärderingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: vr.se