sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådets rekommendationer för den kommande life science-strategin

2018-10-24

Just nu pågår ett omfattande strategiarbete på Regeringskansliets life science-kontor och man jobbar bland annat med att ta fram en nationell strategi för life science.

Som utgångspunkt för diskussion och förankring i arbetet med strategin har kontoret tagit fram dokumentet ”Färdplan life science – vägen till en nationell strategi”. Vetenskapsrådet har en del synpunkter på innehållet i färdplanen och ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet med strategin. I en debattartikel i Dagens Medicinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster lyfter man bland annat vikten av en bred förankring och att alla berörda parter är delaktiga i strategiarbetet.

Vetenskapsrådets inspel till färdplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går att läsa i sin helhet på myndighetens webbplats.

Källa: vr.se 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.