sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådets rekommendationer för den kommande life science-strategin

Just nu pågår ett omfattande strategiarbete på Regeringskansliets life science-kontor och man jobbar bland annat med att ta fram en nationell strategi för life science.

Som utgångspunkt för diskussion och förankring i arbetet med strategin har kontoret tagit fram dokumentet ”Färdplan life science – vägen till en nationell strategi”. Vetenskapsrådet har en del synpunkter på innehållet i färdplanen och ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet med strategin. I en debattartikel i Dagens Medicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lyfter man bland annat vikten av en bred förankring och att alla berörda parter är delaktiga i strategiarbetet.

Vetenskapsrådets inspel till färdplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går att läsa i sin helhet på myndighetens webbplats.

Källa: vr.se