sv
Ordförklaringar:

100 miljoner kronor till vårdforskning

Vetenskapsrådet och Forte delar ut medel till sju forskningsprogram med syfte att förbättra och utveckla vården. I ett längre perspektiv vill man förstärka vårdforskningen och möjliggöra utvecklingen av forskningsmiljöer.

De beviljade forskningsprogrammen ska ta fram ny kunskap som kan komma till direkt användning för att förbättra vården för patienter och vårdtagare. Programmen är inriktade på utveckling av behandlingsformer och processer relaterade till hälso- och sjukvården, e-hälsa och samskapande av kunskap mellan forskare, brukare och yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Mer information om forskningsprogrammen finns på Vetenskapsrådets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Fortes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplatser.

Källa: vr.se