sv
Ordförklaringar:

Halvårsrapport från Swelife

Första halvåret 2018 har Swelife fortsatt sitt arbete med att stödja samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och
sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

Halvårsrapporten innehåller bland annat information om vårens utlysningar, möten och dialogtillfällen samt hur man arbetat med strategiska projekt som EUPATI och Sweper.

Läs halvårsrapporten på Swelife:s webbplats.

Källa: swelife.se

Vad är Swelife?

Swelife Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.