sv
Ordförklaringar:

Möjlighet att kommentera forskningsöversikter inom Klinisk behandlingsforskning och Medicin och hälsa

Under våren och sommaren har Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer arbetat fram förslag till forskningsöversikter inom sina respektive områden. Mellan den 20 september och 4 oktober finns möjlighet att lämna kommentarer på översikterna.

I forskningsöversikterna beskrivs nuläget för forskningen och kommittéerna och ämnesråden gör också en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio åren. Översikterna kan även innehålla vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser för att främja svensk forskning.

Förslagen till forskningsöversikterna finns att läsa på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: vr.se