sv
Ordförklaringar:

Så blir patienter en del av forskningsprocessen

Brukarmedverkan är ett etablerat begrepp internationellt och i Storbritannien har patient public involvement funnits med som ett kriterium inom forskning i tio år. Nu blir brukarmedverkan vanligare även i Sverige.

Hur patienter kan bli mer delaktiga i forskningsprocessen, hur roller och inflytande fördelas, ersättning till patienter och andra frågor som behöver lyftas när brukarmedverkan ökar diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Läkaresällskapet tidigare i år.

På tidningen Curies webbplats kan du läsa en artikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där bland andra Mats Ulfendahl, professor vid Karolinska institutet och forskningsdirektör vid Region Östergötland, berättar mer om patientinflytande.