sv
Ordförklaringar:

Ny etikprövningsmyndighet på plats i januari 2019

Den nya myndigheten är ett resultat av en regeringsproposition från 2017. Tanken är att effektivisera handläggningen av ansökningar om etikprövning och göra den mer enhetlig över hela landet.

Samtidigt arbetar representanter från de sex regionala etikprövningsnämnderna tillsammans med utvecklare på Vetenskapsrådet för att skapa ett elektroniskt ärendehanteringssystem för ansökningar om etikprövning som ska ersätta dagens pappersansökningar.

Läs en intervju med Johan Modig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., särskild utredare för inrättandet av myndigheten på tidningen Curie:s webbplats.