sv
Ordförklaringar:

Maria Wästfelt blir ny chef på Enheten för kliniska studier

Den 3 september börjar Maria Wästfelt som chef för Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier.

Maria kommer närmast från Karolinska Institutet där hon varit chef för en enhet på strategiskt ledningsstöd vid Universitetsförvaltningen. Maria har tidigare bland annat arbetat med life science-frågor på regeringskansliet och har en forskarbakgrund inom molekylärbiologi.