sv
Ordförklaringar:

EUPATI - Nu översätts verktygslåda för patientdelaktighet till svenska

I syfte att göra fler patienter delaktiga i utvecklingen av läkemedel och behandling finansierar Swelife en översättning av ett verktyg, EUPATI toolbox, som stärker patientmedverkan. 

EUPATI, The European Patients’ Academy, är ett EU-projekt som inkluderar en webbaserad utbildning för patienter. Genom EUPATI byggs också ett europeiskt nätverk där patienter kan dela erfarenheter och föra dialog med industrin, akademin och myndigheter på europeisk nivå.

EUPATI toolbox finns i nuläget tillgänglig på tolv europeiska språk, och i och med översättningen till svenska blir materialet anpassat även för svenska förhållanden, med hänvisningar till svenska lagar och regler.

Mer information om projektet samt en intervju med projektledare Lars Winborg hittar du på Swelife's webbplats.

Källa: swelife.se