sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Information om kliniska studier inom medicinteknik

Karin Skoglund är projektledare för utvecklingssatsningen Information om kliniska studier inom medicinteknik. Just nu pågår arbetet med att ta fram innehåll för att bygga ut Kliniska studier – steg för steg med mer fokus på medicinteknik. I intervjun nedan berättar Karin mer om detta och om vad som ska hända härnäst.

karin skoglund projektledare

Varför har vi en utvecklingssatsning kring information om kliniska studier inom medicinteknik?

Förra året avslutade vi en förstudie som visade att det finns ett behov av översiktlig information från en neutral avsändare om kliniska studier på medicinteknik. I den här utvecklingssatsningen bygger vi ut den information som finns i Kliniska studier – steg för steg på kliniskastudier.se med fokus på just medicinteknik. Vi samlar länkar till information som finns tillgänglig hos olika myndigheter och försöker fylla igen eventuella luckor. Mycket av den medicintekniska information som finns tillgänglig idag är producerad för aktörer med ett kommersiellt intresse medan det är sämre tillgång till information riktad mot akademisk klinisk forskning.

Vad ska satsningen resultera i?

Vi siktar på en lansering av en medicinteknisk profil på kliniskastudier.se i början av 2019. Syftet är att publicera neutral information med hänvisningar för den som behöver söka detaljkunskaper. Informationen som publiceras ska vara av hög kvalitet och granskad av relevanta instanser och myndigheter. Tanken är att webbplatsen ska ge en översikt och man ska sedan kunna vända sig vidare till de regionala noderna för att vid behov få mer råd om enskilda studier.

Vad händer nu?

De texter som ska utgöra den medicintekniska informationen i Kliniska studier – steg för steg håller på att ta form och i september påbörjas kvalitetsgranskning av innehållet med hjälp av en referensgrupp.

Läs mer om: