sv
Ordförklaringar:

Processkarta som stöd för arbete med avancerade terapiläkemedel

Avancerade terapiläkemedel, ATMP, baseras på celler, vävnader eller gener och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga.

SWElifes strategiska projekt Konkurrenskraft cell- och genterapi ska förse svensk vård, akademi och industri med den kompetens som behövs för att lyckas med ATMP internationellt. Projektet är tänkt att ge en bred och tillgänglig kunskap som hjälper företag och akademiska projekt att utveckla kvalitetssäkrade produkter för kliniskt arbete.

Som ett resultat av projektet finns nu en processkarta som fungerar som stöd vid utveckling av en ATMP från laboratorium till klinik.

Ta del av processkartan på SWElifes webbplats. Där kan du också läsa mer om projektet Konkurrenskraft cell- och genterapi.

Källa: swelife.se