sv
Ordförklaringar:

Ledig tjänst: Chef till Enheten för kliniska studier

Ansökningstiden har gått ut.
Nu söker Vetenskapsrådet chef till Enheten för kliniska studier.

Arbetsuppgifter
I din roll som chef på Enheten för kliniska studier kommer du att:

  • ha det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet och personal.
  • bidra till och utveckla samverkan med och mellan sjukvårdsregionerna, genom de utsedda regionala noderna.
  • ansvara för de nationella utvecklingssatsningar som drivs av enheten samt följa upp de satsningar som drivs regionalt.
  • bidra till och utveckla samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer.

Arbetet innebär resor i hela landet.

Sista ansökningsdag är 5 juni.

Läs annonsen på vr.se.

Om Kliniska Studier Sverige
Enheten för kliniska studier

Om uppdraget

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Som en del i att genomföra uppdraget har Vetenskapsrådet etablerat samarbetet Kliniska Studier Sverige, till vilket Sveriges sjukvårdsregioner har utsett samordningsfunktioner, regionala noder. Samordningen syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier. Enheten för kliniska studier arbetar med att stödja och utveckla samordningen inom Kliniska Studier Sverige. Andra uppgifter är att utveckla och förvalta en webbplats om kliniska studier liksom att arbeta med statistik, analys och uppföljning inom området. Enheten är placerad i Göteborg och har åtta medarbetare.