sv
Ordförklaringar:

Gothia Forum om det pågående arbetet med regional och nationell samordning

Gothia Forum är regional nod för västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra delen av Region Halland) i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Christer Söderström, nodföreståndare för Gothia Forum, berättar nedan om det pågående arbetet med regional och nationell samordning.

Christer Söderström, nodföreståndare, Gothia Forum

Hur går arbetet med den regionala samordningen inom västra sjukvårdsregionen?

På Gothia Forum har vi arbetat aktivt med den regionala samordningen sedan september 2017 och vi har en utsedd projektledare, Sandra Olsson, som arbetar med satsningen. Hon har besökt många av de forskande enheter som finns inom vår sjukvårdsregion och genomfört dels en inventering, dels inlett diskussioner om kapacitet, problem och möjligheter. Vi kan redan nu se vissa gemensamma behov som exempelvis information, utbildning och samordning för forskningssjuksköterskor. Vi kommer utifrån dessa behov driva projekt och erbjuda mötesplatser för nätverkande.

Hur arbetar Gothia Forum med nationell samordning och vad betyder det för verksamheten inom västra sjukvårdsregionen?

Den nationella samordningen diskuteras mellan nodföreståndarna och vi har regelbundna träffar och planeringsdagar. Vi som regionala noder hanterar samordningsfrågorna lite olika, precis som också noderna och sjukvården är organiserade på olika sätt. Vi behöver nu identifiera de resurser som finns och hur vi ska samverka på bästa sätt mellan noderna. Att vi i Sverige kan samordna oss och lösa problem tillsammans betyder att vi har bättre förutsättningar att klara av nationella projekt vilket ökar förutsättningarna för att attrahera och genomföra klinisk forskning i Sverige.

Hur har din roll som nodföreståndare påverkat/fått för betydelse för dig i din vardagliga roll på Gothia Forum?

Rollen som nodföreståndare och arbetet med Kliniska Studier Sverige är relativt nytt men jag tycker vi har kommit en bra bit på vägen. Arbetet som nodföreståndare har krympt Sverige. Jag har personligen upplevt en närmare kontakt med andra i samma roll, vi delar erfarenheter och löser problem genom enkla kontakter.

Vår regionala samordnare rapporterar till mig och vi arbetar tätt tillsammans med hela ledningsgruppen på Gothia Forum vilket gör att vårt arbete är väl förankrat internt. Vi lyfter frågor som ger effekt på ett positivt sätt för den dagliga verksamheten för Gothia Forum.

Läs mer om: