sv
Ordförklaringar:

Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet i ALF-regionerna

Vetenskapsrådets utvärdering av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet har överlämnats till regeringen. Utredningen visar att tillgången till olika kvalitetsregister och biobanker ger goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning i Sverige. 

Med hjälp av 70 internationella experter har tre aspekter av den kliniska forskningen utvärderats: den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar.

Experterna har granskat underlag som bibliometriska analyser, publikationer och självvärderingar, och genomfört intervjuer med representanter för de landsting och universitetet (ALF-regioner) som har utvärderas.

ALF-avtalet reglerar samarbetet mellan staten och vissa landsting när det gäller utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. De landsting och universitet som ingår i utvärderingen är:

  • Stockholms läns landsting och Karolinska institutet
  • Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet
  • Region Skåne och Lunds universitet
  • Region Uppsala och Uppsala universitet
  • Västerbottens läns landsting och Umeå universitet
  • Region Östergötland och Linköpings universitet
  • Region Örebro län och Örebro universitet

Läs mer om arbetet och ta del av hela utvärderingen på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se.