sv
Ordförklaringar:

Riksdagsbeslut om ny organisation för etikprövning av forskning

Från och med 1 januari 2019 tas etikprövning av forskning som gäller människor om hand av en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. 

Dagens sex regionala etikprövningsnämnder tas bort. Tanken är att öka effektiviteten och skapa en enhetlig tillämpning av de regler som finns.

Etikprövningsmyndigheten delas in i verksamhetsregioner. Prövningen av ärenden ska göras i avdelningar som har en ordförande, tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem ledamöter som företräder allmänna intressen.

Läs mer om beslutet och hela betänkandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på riksdagens webbplats.

Källa: riksdagen.se