sv
Ordförklaringar:

Riksdagsbeslut om ny organisation för etikprövning av forskning

2018-03-08

Från och med 1 januari 2019 tas etikprövning av forskning som gäller människor om hand av en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. 

Dagens sex regionala etikprövningsnämnder tas bort. Tanken är att öka effektiviteten och skapa en enhetlig tillämpning av de regler som finns.

Etikprövningsmyndigheten delas in i verksamhetsregioner. Prövningen av ärenden ska göras i avdelningar som har en ordförande, tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem ledamöter som företräder allmänna intressen.

Läs mer om beslutet och hela betänkandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på riksdagens webbplats.

Källa: riksdagen.se

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.