sv
Ordförklaringar:

Pilotprojekt sökes!

När den EU-gemensamma förordningen om läkemedelsprövningar (536/2014) implementeras 2019 behöver man inte längre skicka separata ansökningar om läkemedelsprövningar till Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Istället skickas alla handlingar direkt till en EU-gemensam portal.

Syftet med förordningen är att förenkla och harmonisera utredning och tillståndsförfarandet av kliniska läkemedelsprövningar inom EU.

Läkemedelsverket, samtliga sex Etikprövningsnämnder, Strålsäkerhetsmyndigheten och Biobank Sverige har skapat ett gemensamt pilotprojekt för att ge sökanden och myndigheter en möjlighet att förbereda sig för den nya processen.

Information om hur man ansöker om att bli pilotprojekt finns på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: lakemedelsverket.se