sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Nationell standard R-RCT (registerbaserade randomiserade kliniska studier)

Med hjälp av ett tekniskt ramverk och en nationell standard som tillgängliggör metoder och tekniker ska det bli enklare att genomföra registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT). Peter Hedman är projektledare för utvecklingssatsningen och berättar i intervjun nedan om projektet och om vad som ska hända härnäst.

Peter Hedman

Varför har vi en utvecklingssatsning kring en nationell standard för registerbaserade randomiserade kliniska studier?

Det finns ett stort behov att göra randomiserade studier för att få bättre bevis för befintliga behandlingar och för att kunna utvärdera nya terapier och läkemedel. Att nyttja register för detta i form av registerbaserade randomiserade kliniska studier (RRCT) har visat sig väldigt effektivt. Genom att ta fram en nationell standard som innehåller såväl dokumentation om hur man gör en RRCT som ett tekniskt ramverk tillgängliggör vi metoder och tekniker, och gör det enklare för fler aktörer genomföra registerbaserade randomiserade kliniska studier. Här på UCR har vi byggt upp funktioner som vi gärna delar med oss av.

Vad har hänt i projektet sen det startade?

Vi har hunnit med en hel del olika aktiviteter i projektet. Tidigt i projektet jobbade vi mycket tillsammans med Sveriges registercentrumorganisationer och de regionala kliniska noderna för att kartlägga förutsättningar och behov runt om i landet. Utifrån det tog vi fram en första version av dokumentation för de nationella riktlinjerna. Riktlinjerna har gåtts igenom och diskuterats och vi har sedan arbetat vidare med en ny version utifrån alla inkomna kommentarer och frågor.

Vad händer den närmaste tiden?

Vi fokuserar på att anpassa det tekniska ramverket som används vid R-RCT så att det ska vara lätt att anpassa för alla som vill använda det. När vi är klara med det återstår en del arbete med dokumentationen men sen börjar vi närma oss slutet på projektet, och början på det spännande arbetet med fler registerbaserade randomiserade studier runt om i Sverige.

Läs mer om: