sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Forskningspersonenkät

Sara Olofsson är projektledare för utvecklingssatsningen Forskningspersonenkät. En pilotenkät som ska utvärdera frivilliga studiedeltagares upplevelser har skickats ut och nu pågår insamlingsarbetet. I intervjun nedan berättar Sara mer om detta och om vad som ska hända härnäst.

Sara Olofsson

Varför har vi en utvecklingssatsning kring en forskningspersonenkät?

Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete. Det finns en nationell patientenkät som samordnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL, men den täcker inte in frivilliga studiedeltagares synpunkter och erfarenheter. För att kartlägga och utvärdera denna grupp har utvecklingssatsningen fokuserat på studiedeltagare inom primär- och öppenvård. Målet är i samarbete med SKL ta fram en nationell forskningspersonenkät som rutinmässigt används för utvärdering och kvalitetsgrundande arbete inom klinisk forskning i öppen- och primärvård.

Vad har hänt i projektet sedan det startade?

Projektledare från Gothia Forum, Forum Uppsala-Örebro och SKL har tagit fram en enkät som ska fånga upp forskningsspecifika frågeställningar som är viktiga för kvalitets- och utvärderingsarbetet inom svensk klinisk forskning. I juli 2017 startade ett pilotprojekt med målet att samla in 200 enkätsvar. Piloten genomförs på Primary care Trial Center i Göteborg, Primary care Trial Center i Skaraborg samt Avdelningen för Kliniska Prövningar i Örebro.

Vad händer den närmsta tiden?

200 enkätsvar är snart insamlade och då avslutas pilotprojektet. Forskningspersonenkäten ska sedan utvärderas och förbättringsförslag följas upp, och därefter görs en slutlig validering inom ramen för SKL:s arbetsprocesser och rutiner. Slutrapporteringen av projektet ska vara klar under första halvan av 2018.

Läs mer om: