sv
Ordförklaringar:

Förslag till ny biobankslag

Förslaget som tagits fram inom ramen för biobanksutredningen innebär en omarbetning av den nu gällande biobankslagen. Den föreslagna lagen ska, precis som den nuvarande biobankslagen, reglera hur vävnadsprover får samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Allt med respekt för den enskilda människans integritet.

Utredningen föreslår också att man inrättar ett nationellt biobanksregister. Förslaget innebär att alla vårdgivare ska lämna uppgifter om tagna prov till det nationella registret, med undantag för prov som samlats in för forskning eller klinisk prövning, eller när prov tagits utanför sjukvården.

Läs hela utredningen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: regeringen.se