sv
Ordförklaringar:

Årsberättelse från Swelife

2018-01-19

Under 2017 har Swelife fortsatt arbetet för en innovativ och individ- och värdebaserad sjukvård, och för att öka den svenska life science-sektorns konkurrenskraft.

I årsberättelsen beskrivs de projekt som genomförts och andra viktiga händelser som inträffat under 2017 inom tre fokusområden:

  • ökad nationell samverkan inom och mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv
  • ökad kvalitet liksom förbättrad nationell tillgänglighet och användbarhet av vårdrelaterade data
  • ökad nationellt tillgänglig kompetens, kapital och infrastruktur

Läs årsberättelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Swelife:s webbplats.

Källa: swelife.se

Vad är Swelife?

Swelifelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.