sv
Ordförklaringar:

Regeringen föreslår en ny myndighet för etikprövning av forskning på människor

2017-12-18

Etikprövningen sker i dag inom sex regionala etikprövningsnämnder med spridning över landet. I en proposition till riksdagen föreslår regeringen nu att de regionala etikprövningsnämnderna ska ersättas av en helt ny myndighet.

Syftet är att ansökningarna ska hanteras på ett mer effektivt och enhetligare sätt. Enligt propositionen ska etikprövningen även i fortsättningen ske på flera platser i landet. Regeringen bedömer att ärendena bör fördelas slumpmässigt mellan de avdelningar som ligger utanför regionen där forskningen ska bedrivas.

Läs pressmedelandet från regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ ärendet på riksdagen webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa: regeringen.se och riksdagen.se

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.