sv
Ordförklaringar:

Regeringen föreslår en ny myndighet för etikprövning av forskning på människor

Etikprövningen sker i dag inom sex regionala etikprövningsnämnder med spridning över landet. I en proposition till riksdagen föreslår regeringen nu att de regionala etikprövningsnämnderna ska ersättas av en helt ny myndighet.

Syftet är att ansökningarna ska hanteras på ett mer effektivt och enhetligare sätt. Enligt propositionen ska etikprövningen även i fortsättningen ske på flera platser i landet. Regeringen bedömer att ärendena bör fördelas slumpmässigt mellan de avdelningar som ligger utanför regionen där forskningen ska bedrivas.

Läs pressmedelandet från regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ ärendet på riksdagen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: regeringen.se och riksdagen.se