sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

Karin Skoglund har varit projektledare för utvecklingssatsningen Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik. Arbetet har bland annat resulterat i förslag på hur informationen på kliniskastudier.se kan byggas ut för att tillgodose behoven hos alla som arbetar med medicintekniska kliniska studier. I intervjun nedan berättar Karin mer om detta och om vad som ska hända härnäst.

karin skoglund projektledare

Varför har vi haft en nationell utvecklingssatsning kring stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik?

I samband med rådgivning har vi ute i regionerna och på noderna stött på olika typer av utmaningar kopplade till att genomföra kliniska studier på medicinteknik. Att det finns specifika utmaningar på det här området beror sannolikt på att regelverket för studier på medicinteknik inte alls är lika välkänt som regelverket för kliniska studier på läkemedel. Dessutom ser samverkan mellan akademin, sjukvården och industrin väldigt annorlunda ut när det gäller medicinteknik. Vi behövde undersöka vad det finns för särskilda behov kopplade till medicinteknik och utvärdera om vi kan göra en riktad insats för att bidra till att fler säkra studier av hög kvalitet kan genomföras.

Vad blev resultatet av utvecklingssatsningen?

I en förstudie har vi kartlagt vilka behov akademi, industri och sjukvård har för att genomföra kliniska studier på medicintekniska produkter. Vi har också analyserat vilka stödfunktioner och andra resurser som redan idag finns tillgängliga. Därefter har vi tagit fram ett antal förslag på insatser som skulle kunna tillgodose flera av de identifierade behoven. En relativt omfattande förstudie har gett möjlighet att ta fram välgrundade förslag till insatser som förhoppningsvis kommer att göra skillnad för den som söker stöd kring medicinteknik i vår nationella infrastruktur framöver.

Vad händer nu?

Just nu diskuterar Kommittén för kliniska studier kring prioritering och finansiering av de förslag som presenterats i förstudien. Vi har precis fått besked om att vi kommer att kunna starta upp det första implementeringsprojektet runt årsskiftet 2017/2018. Det arbetet kommer att handla om att vi ska utveckla informationen på webbplatsen kliniskastudier.se Länk till annan webbplats. så att den fungerar som en neutral och kvalitetssäkrad informationskälla för alla steg i en medicinteknisk klinisk studie. En bit in på 2018 väntar vi beslut om stöd för en utbildningssatsning på det medicintekniska området riktad till framförallt akademi och sjukvård. Likaså hoppas vi på beslut att kunna inrätta en nationell grupp med representation från de regionala noderna som kan fungera som ”expertfunktion” och kontaktpunkt när det gäller frågor kring medicinteknik.

Läs mer om:

Kontakta projektledare Karin Skoglund för att ta del av slutrapporten.